Organitza




El Consorci d’Educació de Barcelona posa en contacte centres educatius de la ciutat amb organitzacions dedicades a la cooperació per tal d’engegar projectes interdisciplinaris que esdevinguin un complement a les seves activitats, alhora que vetlla per la qualitat pedagògica de tot el procés.  


                       








És una Organització no Governamental que des de 1996 treballa per a la promoció integral de persones i grups empobrits, principalment joves. Volem que totes les persones comptin amb les mateixes oportunitats i drets per desenvolupar-se professionalment i personalment.














L’AMPA (Associació de mares i pares) de l’escola Drassanes és la principal via de participació de les famílies en la vida del centre i en l'educació dels fills/es.
L’associació neix de la necessitat de col·laborar en la gestió de l'escola conjuntament amb l'equip directiu i professorat. Intervenen les persones sòcies i aquelles altres persones que puguin col·laborar-hi ocasionalment. L’associació promou la cohesió de la comunitat educativa del centre i la participació proactiva de les mares i els pares
Entre d’altres coses, s'encarreguem d’organitzar i gestionar les activitats extra escolars, el servei de continuïtat, les festes i altres iniciatives.


Amb la col·laboració de: 












Casa Àsia, fundada a l'any 2001, es va crear amb la voluntat de contribuir a un millor coneixement i a l'impuls de les relacions entre les societats d'Àsia, el Pacífic i Espany, en l'àmbit institucional, econòmic. cultural, i educatiu, a més a més d'apropar punts de vista i facilitar l'intercanvi de cultures, idees i projectes d'interés comú.